Утученост

Крст

Дух је Господ Бога на мени, јер ме Господ помаза да јављам добре гласе кроткима, посла ме да завијем рањене у срцу, да огласим заробљенима слободу и сужњима да ће им се отворити тамница. Да учиним жалоснима у Сиону и дам им накит мјесто пепела, уље радости мјесто жалости, одијело за похвалу мјесто духа тужнога, да се прозову храсто-ви правде, сад Господњи за славу Његову.  Књ. пророка Исаије 61:1,3

Ви сте од Бога, дјечице, и побиједили сте их, јер је већи Онај Који је у вама неголи који је у свијету.
Прва посл. Јованова 4:4

Зашто си жалосна, душо моја, и зашто ме смућу-јеш? Уздај се у Бога, јер ћу се исповедати Њему - Спасењу лица мога и Богу моме.   Псалам 41:12

Дух човјечији сноси бол свој; а дух оборен ко ће подигнути?   Приче Соломочове 18:14

И приступивши Исус рече им говорећи: Даде Ми се свака власт на небу и на земљи.
Јеванђеље по Матеју 28:18

Ко се Тебе држи, чуваш га једнако у миру, јер се у Тебе узда.  Књ. пророка Исаије 26:3

А даље, браћо, што год је истинито, што год је по-штено, што год је праведно, што год је чисто, што год је достојно љубави, што год је на добру гласу, било која вр-лина, било што похвале достојно, то мислите.  Филипљанима посл. 4:8

Он даје снагу уморноме, и нејакоме умножава кријепост.  Књ. пророка Исаије 40:29

А Он болести наше носи и немоћи наше узе на Се, а ми мишљасмо да је рањен, да га Бог бије и мучи. Али Он би рањен за наше пријеступе, избијен за наша безакоња; кар бјеше на Њему нашега мира ради, и раном Његовом ми се исцијелисмо.     Књ. пророка Исаије 53:4,5